Skrivet av: brittakarolina | 20 april 2012

Väsbyån – från Älvsunda till Edssjön

Mot Edssjön

Man följer ”trottoaren” eller bron under järnvägen och efter den spännande passagen ser man en bro till med ett mäktigt gråstensvalv. Det är en tidigare järnvägsbro och en mötande persom säger att det står 1907 på en platta någonstans.

Alldeles invid den bron finns resterna efter Älvsunda banvaktstuga nr 168, som brann ner 2008. I solen under en buske i utanför staketet värmer sej ett par snokar och förödelsen kring ett uthus på gården känns meningslös.

Så sent som på 70-talet var platsen bebodd och någon med ursinningt skällande hundar bodde här.

Ett stenfundament vid sidan om tomten reser sej upp från ån och vi har hittat ännu ett brofäste. På en karta från 1873 kan man se att Stockholmsvägen gick över ån och snett över järnvägen, banvakten bodde i en smal triangel mellan järnvägen och landsvägen.

Härifrån till Edssjön är vägen inte självklar, man går ut till den nutida Stockholmsvägen och broarna över ån, en för gående och en för biltrafik. Sen väljer man A:  att gå under bilbron och följa åkanten till sjön. Man beträder då åkermark och det är kanske inte önskvärt men genom att vi sett folk med och utan metspö och hundar som går där, så prövar vi.

B: Man följer asfaltvägen norrut till dungen som vaktas av en vacker ek och tar stigen genom slån och blåhallonsnår över rötter och stenar ner till Edssjön. Man får lämna folk med rullator eller barnvagn någon annanstans för underlaget är inte lämpligt för hjul på något av alternativen. Marken är privat och vill man  gå där så får man anpassa sej och inte ha några krav, för markägaren kostar det att göra marken tillgänglig för besökare.

 

En kavelbro över ån leder till en betesmark och på en stig utmed strandkanten når man Njursta holme. Vid bron metar man eller hänger nätkassar i vattnet för att samla vattenloppor till sina akvariefiskar.

Bilden ovan är utsikt västerut mot Edssjön från kavelbron. Nedan är österut mot Älvsunda och Väsbyåns utlopp ur Edssjön.

Sist i kommunens vattenplan för Väsbyån från 2007 finns en rubrik: Önskvärd utveckling och det är fem års sikt som gäller. För några av punkterna kan man som Väsbybo se om något hänt på fem år, andra punkter är mindre lätta att se för en som går utmed ån.

I samarbete med berörda markägare utveckla Upplevelsestråket söderut från Älvsunda vidare mot Njursta holme. Det måste vara bron under järnvägen som är början på det.

I samband med pågående omvandling av stationsområdet utreda förutsättningarna för att frilägga ån vid stationen. Stationsplanen är nu ombyggd och ån rinner under den i kulvert, förutsättningarna fanns väl inte.

Öka meandring och beskuggning för att öka förutsättningarna för biologisk mångfald och förbättra vattenkvaliteten. Norr om norra kulverten slingrar sig ån på en sträcka utanför de bebyggda tomterna i Runby men där åkrarna tar vid blir ån rak som ett åkerdike och en al vid bron mittför barockparken är det enda som beskuggar vattenytan

I samråd med berörda markägare utreda förutsättningarna för en paddlingsled längs ån med närliggande sjöar.  Har något hänt? Finns förutsättningarna?

Inget kan väl avhålla en person med kanot att paddla sjö-och å-leden från Norrviken redan nu, men det finns en del småhinder på vägen. Man behöver dra kanoten runt en del låga broar och vid stationen i Väsby är det stopp – om det inte går att göra en spännande passage genom kulverten under stationsplanen och senare även under järnvägen norr om stationen. Har man en kärra så får man gå upp och snedda över bussplanen, gå ner under järnvägen och upp på Runbysidan och dra ett par hundra meter, kanske titta på Ladbrostenen och sedan gå i vattnet när ån blir synlig igen men kanske vänta tills man passerat sopfiltret vid första gångbron.


Svar

  1. Underbart, men ni tänker väl inte börja paddla…
    Kakan

  2. En fin tur och en bra beskrivning! Inspirerade mig i dag till en tur via ån till Älvsunda.

    • Trevligt Kai, ån är fin tillgång i Väsby, hoppas man får tid, lust och råd att sköta om den.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: